Overstappen zorgverzekering in 2021

Wil je voor 2021 overstappen naar een andere zorgverzekering? Dit kan makkelijk geregeld worden en kan ook veel zorgkosten besparen. Overstappen kan het beste tussen half november 2020 en 1 januari 2021. Dan word je huidige zorgverzekering namelijk automatisch opgezegd bij een nieuwe inschrijving. Soms heeft uw huidige zorgverzekeraar de zorgpremie voor het komende jaar al afgeschreven. In dat geval zal deze automatisch worden teruggestort op het moment dat u zich inschrijft bij een nieuwe zorgverzekeraar.

Waarom overstappen van zorgverzekering in 2021?

overstappen van zorgverzekering 2019

Soms kan overstappen van zorgverzekering heel slim zijn. Elk jaar stappen ongeveer 1 miljoen mensen over van zorgverzekering, vanwege uiteenlopende redenen. Waarbij de één overstapt vanwege de (te) hoge zorgpremie, doet de ander dit omdat een extra aanvullende verzekering gewenst is. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanwege een zwangerschap, of vanwege een blessure waarvoor fysiotherapie nodig gaat zijn. Weer andere mensen stappen over van zorgverzekering omdat zij simpelweg ontevreden zijn over hun huidige zorgverzekeraar. Op deze website kan je makkelijk verschillende zorgverzekeringen van 2021 vergelijken om je zo te oriënteren op de verschillende mogelijkheden.

Tussentijds overstappen

Over het algemeen is het toegestaan om 1 keer per jaar over te stappen van zorgverzekering, namelijk tussen half november 2020 en 1 januari 2021 Tussentijds overstappen van zorgverzekering is alleen mogelijk in de volgende situaties:

  • Emigratie naar Nederland: op het moment dat je (opnieuw) in Nederland komt wonen is het verplicht om u in te schrijven voor een zorgverzekering binnen vier maanden na inschrijving bij de gemeente. Dit kan gedaan worden op elk moment van het jaar.
  • 18e verjaardag: de meeste mensen zijn tot hun 18e meeverzekerd met hun ouders, maar na de 18e verjaardag is het nodig om zelf een zorgpolis af te sluiten. Dit kan op elk moment van het jaar.
  • Een scheiding: op het moment dat je samen met uw (ex-)partner staat ingeschreven bij een zorgverzekering maar gaat scheiden, is het mogelijk om de polis te laten splitsen. Doorgaans blijft de verzekeringnemer hierbij bij de huidige zorgverzekeraar ingeschreven, en is het mogelijk voor de ander om een nieuwe polis af te sluiten.
  • Beëindiging collectieve zorgverzekering: op het moment dat een collectieve verzekering vervalt, bijvoorbeeld door het overstappen van werkgever of ontslag, is het op elk moment van het jaar mogelijk om over te stappen naar een andere (collectieve) zorgverzekering
  • Beëindiging militair dienstverband: op het moment dat militair dienstverband wordt beëindigd, vervalt daarmee ook de collectieve zorgverzekering van Defensie. Het is hierbij noodzakelijk om binnen vier maanden een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.
  • Tussentijdse wijziging in de voorwaarden van de zorgverzekering: op het moment dat je zorgverzekeraar de voorwaarden van je ziektekostenverzekering halverwege het jaar wijzigt, is het toegestaan om tussentijds over te stappen van zorgverzekering en/of zorgverzekeraar.

Acceptatieplicht

Bij het overstappen van zorgverzekering is een zorgverzekeraar wettelijk verplicht om je te accepteren voor de basisverzekering. Dit is niet het geval voor de aanvullende verzekering. Daarom is het mogelijk dat een zorgverzekeraar vraagt naar een gezondheidsverklaring of –keuring voordat deze je accepteert als klant.